/Digital TombEN:

Digital Tomb is an immersive experience that takes the viewer on a surreal journey through a world that was once alive but has now fallen into oblivion. As we move through the various spaces, we are confronted with the remnants of a bygone era, when digital avatars and 3D objects were the norm. The rusty remains of these once beautiful technologies remind us of the fleeting nature of innovation and progress. Yet there is a sense of nostalgia that pervades the entire installation, as we are transported to a time when the virtual world was new and exciting.
Digital Tomb challenges our perception of reality and comments on the ephemerality of innovation and progress.

NL:

Digital Tomb is een immersieve ervaring die de kijker meeneemt op een surrealistische reis door een wereld die ooit levendig was, maar nu in de vergetelheid is geraakt. Terwijl we door de verschillende ruimtes bewegen, worden we geconfronteerd met de overblijfselen van een vervlogen tijdperk, waarin digitale avatars en 3D-objecten de norm waren. De verroeste resten van deze eens zo fraaie technologieën herinneren ons aan de vluchtigheid van innovatie en vooruitgang. Toch is er een gevoel van nostalgie dat de hele installatie doordringt, omdat we worden meegevoerd naar een tijd waarin de virtuele wereld nieuw en opwindend was.
Digital Tomb stelt onze perceptie van werkelijkheid op de proef en levert commentaar op de vluchtigheid van innovatie en vooruitgang.


EN: Digital Tomb is an immersive experience that takes the viewer on a surreal journey through a world that was once alive but has now fallen into oblivion. As we move through the various spaces, we are confronted with the remnants of a bygone era, when digital avatars and 3D objects were the norm. The rusty remains of these once beautiful technologies remind us of the fleeting nature of innovation and progress. Yet there is a sense of nostalgia that pervades the entire installation, as we are transported to a time when the virtual world was new and exciting.
Digital Tomb challenges our perception of reality and comments on the ephemerality of innovation and progress.

NL: Digital Tomb is een immersieve ervaring die de kijker meeneemt op een surrealistische reis door een wereld die ooit levendig was, maar nu in de vergetelheid is geraakt. Terwijl we door de verschillende ruimtes bewegen, worden we geconfronteerd met de overblijfselen van een vervlogen tijdperk, waarin digitale avatars en 3D-objecten de norm waren. De verroeste resten van deze eens zo fraaie technologieën herinneren ons aan de vluchtigheid van innovatie en vooruitgang. Toch is er een gevoel van nostalgie dat de hele installatie doordringt, omdat we worden meegevoerd naar een tijd waarin de virtuele wereld nieuw en opwindend was.
Digital Tomb stelt onze perceptie van werkelijkheid op de proef en levert commentaar op de vluchtigheid van innovatie en vooruitgang.